Pricelist

Particulieren:


UWV:

Een gesprek, het in overleg opstellen van uw bezwaarschrift en begeleiding bij de hoorzitting van het UWV bedraagt € 175. Hoger beroep bij de rechtbank € 350 (excl. griffierechten).


SVB:  

Een gesprek, het in overleg met u opstellen van uw bezwaarschrift en een begeleiding op de hoorzitting bij de  SVB is € 175. Hoger beroep bij de rechtbank € 350 (excl. griffierechten).


Gemeente: 

Hulp nodig bij de aanvraag? Een afwijzend besluit gehad? Een gesprek, het opstellen van een bezwaarschrift of het opstarten van een bemiddelend gesprek en een hoorzitting bij de gemeente bedragen € 175. Hoger beroep bij de rechtbank € 350 (excl. griffierechten).


Concumentenrecht:

Wordt uw auto te duur gerepareerd of juist onkundig? Is uw wasmachine na 12 maanden stuk en moet u zelf de kosten betalen? Is uw vlucht vertraagd of uitgevallen en krijgt u geen schadevergoeding? Ruzie met de buren? De specialisten van het bureau staan u graag bij. Onderzoek of het inkopen van uren iets voor u is.


Werk:

De specialisten van het Bureau coachen u achter de schermen op behoud van werk (bij vermeend disfunctioneren of ziekte) of een begeleiding naar een goede vertrekregeling. Denk ook aan het controleren van contracten, concurrentie- en relatiebeding, optieregelingen en bonussen. Deze kosten zijn € 125 per uur met de mogelijkheid van budgetafspraken.


Zorg:

Heeft u onenigheid met uw zorgverzekering over vergoedingen? Is een operatie niet goed gegaan of bent u onheus bejegend door een zorgprofessional in een zorginstelling? De kosten van bijstand en begeleiding zijn € 125 per uur met de mogelijkheid van budgetafspraken.


Echtscheiding:

Een echtscheiding hoeft niet duur te zijn. U hebt al een goed echtscheidingsconvenant, ouderschapsplan en uitspraak voor € 850. Ook individuele begeleiding is mogelijk met budgetafspraken.


Alimentatie:

Een check of u niet teveel betaalt aan alimentatie (€ 125) of het herzien of vorderen van alimentatie in een procedure (€ 500).


Pensioen:

Vragen over uw pensioen? Komt uw werkgever de afspraken in de cao niet na of twijfelt u of u aan het einde van uw werkzame carriere voldoende pensioen opbouwt? Vraag om een pensioencheck (€ 150).


Erfrecht

Ruzie binnen de familie over de verdeling van een nalatenschap? Klopt het wel wat in het testament staat? Schroom niet en vraag vakkundig advies aan de legal team. Het uurtarief bedraagt € 125 met de mogelijkheid van budgetafspraken.


Inkoop uren:

Vaak is het voordeliger om uren in te kopen en deze zelf vrij te besteden dan het uurtarief van € 125. Voor een bedrag van € 45 per maand krijgt u 8 uur bijstand per jaar, die u zelf mag inzetten. Vraag naar de folder voor meer informatie of neem telefonisch contact met ons op.


Bedrijven:


Contractmanagement: 

Al uw verplichtingen en die van uw klanten inzichtelijk in een systeem, het signaleren van verbeterpunten, het verzorgen van de communicatie in het kader van nakoming van afspraken en de beoordelingsmomenten voor het opnieuw onderhandelen en afsluiten van contracten. De inzet van een contract manager bedraagt €95 per uur. Kosten kunnen ook op projectbasis overeengekomen worden.


HRM consultancy: 

Kan uw bedrijf een steuntje gebruiken? De HRM professional van Het Bureau verzorgt het beheer van personeelsbestand, de werving en selectie van personeel, het opstellen en reviseren van reglementen, de controle zieke werknemers,  het opzetten reorganisaties, het voeren van gesprekken met uw werknemers, voorlichting, een gedegen sparringspartner voor uw management en het doorvoeren salarismutaties. De inzet van een HRM-professional bedraagt € 95 per uur. Kosten kunnen ook per project besproken worden.


Ambtelijk secretaris: 

Een goede secretaris is de drijfkracht van iedere OR. Het instellen, ondersteunen en trainen van de OR met agendabeheer en notuleren (€ 85 per uur).


Vertrouwenspersoon: 

Een goede begeleiding van uw werknemers ter voorkoming van conflicten of het snel en vakkundig oplossen daarvan, verdient iedere werkgever die goed voor zijn personeel zorgt. De inzet van een vertrouwenspersoon van het Bureau levert uw bedrijf meerwZaarde op en voorkomt uitval van uw personeel en dure procedures. De inhuur van een integere en stevigevertrouwenspersoon van het Bureau bedraagt € 95 per uur.


Een zieke werknemer en UWV:

Als werkgever hebt u veelal een belang dat uw werknemer een WIA of IVA krijgt. Voor een bespreking, het opstellen van het bezwaarschrift (ook in het kader van een boete of verlenging naar een het derde ziektejaar) en de begeleiding op de hoorzitting bij het UWV betaalt u als werkgever een vast bedrag van € 500.


Corporate governance: 

De ondersteuning van uw bedrijfsprocessen, het opstellen en reviseren van protocollen en huisregels, bezien vanuit een juridisch en due diligence oogpunt (€ 125 per uur).


Incassodienst: 

Voor een vast bedrag per maand van € 75  kunt u onbeperkt incasso's aanbieden. Het Bureau heeft een slagingspercentage van 95%. Geen verborgen kosten. De bijkomende kosten zijn die van de deurwaarder en griffierechten. Vraag naar de folder voor de precieze voorwaarden.


Business en personal consultant: 

Uw eigen coach? Vraag naar de folder voor de individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten (€ 175 per sessie).


Reorganisaties en ontslag: 

Het Bureau werkt samen met banken om ondernemers te ondersteunen in hun bedrijfsrestructering. Met u en de HR managers / business coaches van het Bureau zorgen wij voor een flexibele workforce en een wendbare organisatie met verhoogd werkgeluk. Door onze creatieve zorg, speelse oplossingen en voortreffelijke onderhandelingsvaardigheden halen wij het beste uit iedere situatie. Kosten zijn op aanvraag.


Contracten opstellen: 

Een bespreking en revisie van contracten voor een vast bedrag (vanaf € 150).


Algemene voorwaarden: 

Een bespreking op locatie, het opstellen en reviseren van de voorwaarden voor een pakketprijs (€ 500).


Legal counsel:

De specialisten van het Bureau zijn geschoold in het contractenrecht, arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht met een sterke affiniteit met het vennootschapsrecht. Het uurtarief is € 125.


Inkoop uren:

Soms is het voordeliger om uren in te kopen. Voor een bedrag van € 125 per maand krijgt u 8 uur bijstand voor uw bedrijf. Deze uren mag u zelf inzetten. Denk aan het opstellen van algemene voorwaarden, het opstarten van een rechtszaak of  de inhuur van een HRM-professional of een personal coach. Het voordeel is dat niet alle werkzaamheden van het urensaldo gaan. Zo kan het Bureau u de service op maat bieden, die u nodig hebt. Vraag naar de folder voor meer informatie of neem telefonisch contact op.

Prijzen zijn exclusief btw en exclusief € 50 reisuren.